Правовая информация

общества с ограниченной ответственностью
«Е КОСМЕТОЛОДЖИ СКУЛ»

Положення про оцінку заходів БПР на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини.

Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів БПР та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг.

Положення про методологію оцінювання набутих знань, компетенцій та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я.